ಕುಂತಿ

15.00

In stock

15.00

Description

ದೊಡ್ಡ ರಾಜನ ಮಗಳು, ದೊಡ್ಡ ರಾಜನ ಹೆಂಡತಿ, ಜಗತ್ತಲೆಲ್ಲ ವೀರರೆಂದು ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದ ಪಾಂಡವರ ತಾಯಿ. ಆದರೂ ಕುಂತಿಯ ಪಾಲಿಗೆ ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದದ್ದು ದುಃಖವೇ. ಕಷ್ಟದ ಮೇಲೆ ಕಷ್ಟ, ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮೇಲೆ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಕುಂತಿ ಸಹನೆಯ ಮೂರ್ತಿಯಾದಳು. ತಾಯಿಯ ಪ್ರೇಮದ ಪ್ರತೀಕವಾದಳು.

Specification

Additional information

book-no

165

author-name

published-date

1976

language

Kannada

Main Menu

ಕುಂತಿ

15.00

Add to Cart