ಬಲಿ

15.00

Category:

Book Description

ಭಕ್ತ ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ಮೊಮ್ಮಗ. ದಾನವ ರಾಜನಾದರೂ ಅತ್ಯಂತ ಧರ್ಮನಿಷ್ಠನಾಗಿ ಪ್ರಜೆಗಳ ಹಿತದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡಿದ. ವಟುವಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಮೂರು ಹೆಜ್ಜೆಗಳಷ್ಟು ಭೂಮಿಯನ್ನು ದಾನಮಾಡಲು ಒಪ್ಪಿ ಅವನ ಪಾದವನ್ನು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೊತ್ತು ಮಾತನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡ. ಅವನಿಗೆ ಸಾವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹಿಂದುಗಳ ನಂಬಿಕೆ.

Anabolic Steroid Use Over Age Forty powerlifting steroid cycles How a Nato war game took the world to brink of nuclear disaster

Additional information

Book No

Author Name

Published Date

Language

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಬಲಿ”

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.