ಜನಮೇಜಯ

14.00

Category:

Book Description

ಧರ್ಮಗ್ರಂಥ ಮಹಾಭಾರತವು ಲೆಕದಲೆಲ್ಲ ಪ್ರಚಾರಗೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣನಾದ ಪಾಂಡವವಂಶದ ಕುಡಿ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಖ, ಶಾಂತಿ, ನೆಮ್ಮದಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದ, ರಾಜನಾಗಿದ್ದರೂ ಋಷಿಯಾಗಿ ಬಾಳಿದ ’ರಾಜರ್ಷಿ’.

Additional information

Book No

Author Name

Published Date

Language

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಜನಮೇಜಯ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *