ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು

14.00

Book Description

ತನಗಾಗಿ ತನ್ನವರಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬದುಕಿದರೆ ಸಾಲದು ಎಂದು ಸಾರಿ, ಹಿರಿಯ ಬಾಳಿನ ದಾರಿ ತೋರಿಸಿದ ಮಹಾ ಪುರುಷ. ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಹುಡುಗ ಎನ್ನಿಸಿಕೊಂಡವನು ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಸಾಧಕನಾದ, ಬಸವೇಶ್ವರರಿಂದ ಗೌರವ ಪಡೆದು ಅನುಭವಮಂಟಪದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾದ.

Additional information

Book No

Author Name

Published Date

Language

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು”

Your email address will not be published. Required fields are marked *