ಅವನೀಂದ್ರನಾಥ ಠಾಕೂರ್

15.00

Book Description

ಭಾರತದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಚಿತ್ರಕಾರರು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ಯುಗದ ಪ್ರವರ್ತಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಅಸೀಮ ದೇಶಾಭಿಮಾನಿ, ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಿಂದ eನವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಸ್ವತಃ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದರು, ಅಲ್ಲದೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಚಿತ್ರಕಾರರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿದರು.

Additional information

Book No

Author Name

Published Date

Language

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಅವನೀಂದ್ರನಾಥ ಠಾಕೂರ್”

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.