ಹರ್ಡೇಕರ್ ಮಂಜಪ್ಪ

15.00

In stock

15.00

Description

ತಮಗಾಗಿ ಏನನ್ನೂ ಬಯಸದೆ, ಮದುವೆಯಾಗದೆ, ಸಂನ್ಯಾಸಿಯಂತೆ ಬಾಳಿದರು. ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ, ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಬದುಕಿದರು. ಧೀರ ಪತ್ರಿಕಾಕರ್ತರು. ಸೇವಾಶ್ರಮ ಕಟ್ಟಿದರು. ಹೊಸರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾಲಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅವರ ಕಡೆಯ ಸಂದೇಶ. ಧೀರರಾಗಿರಿ, ವೀರರಾಗಿರಿ, ಪವಿತ್ರರಾಗಿರಿ,

Specification

Additional information

book-no

281

author-name

published-date

1975

language

Kannada

Main Menu

ಹರ್ಡೇಕರ್ ಮಂಜಪ್ಪ

15.00

Add to Cart