ಅಶ್ವಘೋಷ

15.00

In stock

15.00

Description

ಈಗ ತಿಳಿದಿರುವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಭಾರತದ ಮೊದಲನೆಯ ನಾಟಕಕಾರ. ಒಳ್ಳೆಯ ಕವಿ. ಬೌದ್ಧ ಸಂನ್ಯಾಸಿಯಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ಧರ್ಮದ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ. ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಧರ್ಮ ಮಾರ್ಗ ತೋರಿಸಲು ಬಳಸಿದ.

Specification

Additional information

book-no

149

author-name

published-date

1980

language

Kannada

Main Menu

ಅಶ್ವಘೋಷ

15.00

Add to Cart