ಅಶ್ವಘೋಷ

14.00

Book Description

ಈಗ ತಿಳಿದಿರುವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಭಾರತದ ಮೊದಲನೆಯ ನಾಟಕಕಾರ. ಒಳ್ಳೆಯ ಕವಿ. ಬೌದ್ಧ ಸಂನ್ಯಾಸಿಯಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ಧರ್ಮದ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ. ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಧರ್ಮ ಮಾರ್ಗ ತೋರಿಸಲು ಬಳಸಿದ.

Additional information

Book No

Author Name

Published Date

Language

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಅಶ್ವಘೋಷ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *