ಹರಿನಾರಾಯಣ ಆಪಟೆ

14.00

Book Description

ಮರಾಠಿ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಹಿರಿಯ ಕಾದಂಬರಿಕಾರರು. ಸ್ವತಂತ್ರ ಜೀವನ ನಡೆಸಿದರು. ಸಮಾಜದ ಸುಧಾರಣೆಗಾಗಿ ದುಡಿದರು. ತಮ್ಮ ಕಾದಂಬರಿಗಳ ಮೂಲಕ ಜನರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ತಿದ್ದಿ ಸಮಾಜದ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿದರು. ಜನರಲ್ಲಿ ದೇಶಾಭಿಮಾನವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದರು.

Additional information

Book No

Author Name

Published Date

Language

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಹರಿನಾರಾಯಣ ಆಪಟೆ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *