ವಿಷ್ಣು ದಿಗಂಬರ ಪಲುಸ್ಕರ್

15.00

In stock

15.00

Description

ಭಾರತೀಯ ಸಂಗೀತದ ಉದ್ಧಾರಕ, ಕಲೆತಪಸ್ವಿ, ಗಾನಗಂಧರ್ವ, ಗಾಯನಾಚಾರ್ಯ-ಸಂಗೀತವನ್ನು ಕಲಿಸಲು ಜನಪ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲು, ಮಹಾನ್ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಧೀರ-ದೇಶಸೇವೆಗೆ, ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಗೆ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡ ಸಾಧಕ.

Specification

Additional information

book-no

214

author-name

published-date

1973

language

Kannada

Main Menu

ವಿಷ್ಣು ದಿಗಂಬರ ಪಲುಸ್ಕರ್

15.00

Add to Cart