ಸವಾಯಿ ಜಯಸಿಂಹ

15.00

Category:

Book Description

ಹದಿನೆಂಟನೆಯ ಶತಮಾನದ ಪ್ರಭಾವೀ ರಾಜರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ. ಆಯಪುರವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿದವನು ಇವನೇ. ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಇವನಿಗೆ ಅಸಾಧಾರಣ ಆಸಕ್ತಿ; ದೆಹಲಿಯ ಜಂತರ್‌ಮಂತರ್, ಜಯಪುರದ ಜಂತರ್‌ಮಂತರ್ ಇವೆಲ್ಲ ಈ ಆಸಕ್ತಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ.

Additional information

Book No

Author Name

Published Date

Language

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಸವಾಯಿ ಜಯಸಿಂಹ”

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.