ಸಯ್ಯಜಿರಾವ್ ಗಾಯಕವಡ

14.00

Category:

Book Description

ಭಾರತ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗುವ ಮೊದಲು ಬರೋಡ ಸಂಸ್ಥಾನವನ್ನಾಳಿದ ಮಹಾರಾಜರು, ಹಿಂದುಳಿದಿದ್ದ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಗತಿಯ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದರು. ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದ ಕನಸನ್ನು ಕಂಡರು.

Additional information

Book No

Author Name

Published Date

Language

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಸಯ್ಯಜಿರಾವ್ ಗಾಯಕವಡ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *