ಕಾವೇರಿ ಕಣಿವೆಯ ಸ್ವರ್ಗ

250.00

In stock

ಕಾವೇರಿ ಕಣಿವೆಯ ಸ್ವರ್ಗ ತಂಜಾವೂರ

250.00

Description

ಸಂಗೀತ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ಲಲಿತಕಲೆ, ಭರತನಾಟ್ಯ, ಅನೇಕ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾದ ನಾಟಕಗಳು, ವಿಶ್ವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗ್ರಂಥ ಭಂಡಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಾರವಾದ ಸೇವೆಗೈದ ಶಹಾಜಿಯ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ಶಿವಾಜಿಯ ಮಲಸೋದರ ಭೋಸಲೆ ಮನೆತನದವರ ರಾಜ್ಯದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಕುರಿತು ಆದ್ಯ ರಾಮಾಚಾರ್ಯರ ’ ಕಾವೇರಿ ಕಣಿವೆಯ ಸ್ವರ್ಗ ತಂಜಾವೂರ’ ಎಂಬ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕೃತಿಯು ಸಿದ್ದವಾಗಿದೆ

Specification

Additional information

author-name

Main Menu

ಕಾವೇರಿ ಕಣಿವೆಯ ಸ್ವರ್ಗ

250.00

Add to Cart