ಟಿಪ್ಪು ಮತ್ತು ಕೊಡವರು

200.00

ಬಚ್ಚಿಟ್ಟ ಸತ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಾಗ – ಅಡ್ಡಂಡ ಕಾರ್ಯಪ್ಪ

Out of stock

Book Description

ಅಡ್ಡಂಡ ಕಾರ್ಯಪ್ಪನವರು ಈ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ಪು ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ “ಬಚ್ಚಿಟ್ಟ” ಸತ್ಯವನ್ನು ನಿಸ್ಸಂಕೋಚವಾಗಿ “ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿ”ದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲ ನ್ಯಾಯಪರರು, ಸತ್ಯನಿಷ್ಠರು ಓದಲೇ ಬೇಕಾದ ಪುಸ್ತಕ ಇದು.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಟಿಪ್ಪು ಮತ್ತು ಕೊಡವರು”

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.