ಅಮ್ಮಾ ಬಾಗಿಲು ತೆಗಿ

Book Description

ವೈಚಾರಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊ.ವೆ. ಶೇಷಾದ್ರಿಯವರದು ಅದ್ವಿತೀಯ ಪ್ರತಿಭೆ. ಅವರ ಲೇಖನಿಯಿಂದ ಈ ತನಕ ಸೃಷ್ಟಿಗೊಂಡಿರುವ ಬರಹಗಳು ಅಗ್ರಪಂಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ನಮ್ಮ ನಿತ್ಯ ಜೀವನದ ನಿದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರಬಹುದಾದ ಅಪೂರ್ವ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಅನಾವರಣ ಮಾಡುವ, ತನ್ಮೂಲಕ ಓದುಗರ ಬುದ್ಧಿ ಭಾವಗಳನ್ನು ಅರಳಿಸುವಂತಹ ಸಮರ್ಪಕ ವಿಧಾನವೊಂದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

Additional information

Book No

Author Name

Published Date

Language

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಅಮ್ಮಾ ಬಾಗಿಲು ತೆಗಿ”

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.