ಭಾರತ ಜಾಗೃತಿ

45.00

Book Description

ಖ್ಯಾತ ಗಾಂಧೀವಾದಿ ಮತ್ತು ಇತಿಹಾಸ ಸಂಶೋಧಕ ಧರ್ಮಪಾಲ್ ನೀಡಿದ ಮೂರು ಉಪನ್ಯಾಸಗಳ ಸಂಗ್ರಹ ರೂಪದ ಹೊತ್ತಿಗೆ. ಸ್ವದೇಶಿ ಜಾಗೃತಿಯೇ ಉಪನ್ಯಾಸದ ವಸ್ತು. ಪರಾಧೀನತೆಯ ಪ್ರತಿಫಲನ ಕ್ಷೀಣಿಸಿ ಭಾರತದ ಸ್ವಗೌರವ ಸಾಧನೆಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ಚಿಂತನೆಗಳು ಪೂರಕವಾಗಿವೆ.

Additional information

Book No

ISBN

Moola

Author Name

Published Date

Language

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಭಾರತ ಜಾಗೃತಿ”

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.