ಅಕ್ಕ ನಿವೇದಿತಾ

50.00

Book Description

ಅಕ್ಕ ನಿವೇದಿತಾ ಧರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಜಪಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ 108 ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಗಳಿದ್ದವು. ಮುಂಬೈನ ‘ಹಿಂದೂ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘ’ದವರು 1902ರಲ್ಲಿ ಆಕೆಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ ಮಾಲೆ ಅದು. ಈಗ ಈ ನೆನಕೆಯ ಮಾಲೆಯನ್ನು ‘ರಾಷ್ಟ್ರೋತ್ಥಾನ ಸಾಹಿತ್ಯ’ ಆಕೆಯ ಪುಣ್ಯಸ್ಮೃತಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದೆ. ಆಕೆಯ ಜೀವನಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಪೋಣಿಸಿದ ನೂರೆಂಟು ನಿದರ್ಶನಗಳ ಜಪಮಾಲೆ ಈ ಪುಸ್ತಕ. ಬಾಲ್ಯದ ಗಿರಿಕಂದರಗಳಲ್ಲಿ ಭೋರ್ಗರೆದು, ಕನಸಿನ ರೇವಿನಿಂದ ನನಸಿನ ಸಾಗರದವರೆಗೆ ತುಂಬಿ ಹರಿದ ‘ಅಕ್ಕ’ನ ಬಾಳ ಭಾಗೀರಥಿಯ ಪುಣ್ಯಪ್ರವಾಹದ ನೂರೆಂಟು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಇದು. 

Additional information

Author Name

Published Date

Language

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಅಕ್ಕ ನಿವೇದಿತಾ”

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.