ಹಾಲಿನ ಬಿಂದಿಗೆ (ಕಾದಂಬರಿ)

Book Description

ಮಾತೃವಾತ್ಸಲ್ಯದ ಸವಿ ತುಂಬಿರುವ ಹಾಲಿನ ಬಿಂದಿಗೆ ಇದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮಮಯಿ ತಾಯಿಯೊಬ್ಬಳ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಸ್ಮರಣೆಗಳಿವೆ. ಮಾತೃಹೃದಯದ ನಿರಪೇಕ್ಷ, ನಿಃಸ್ವಾರ್ಥ ಪ್ರೇಮಾಮೃತಧಾರೆ ತುಂಬಿದ ಈ ಹಾಲಿನ ಬಿಂದಿಗೆ, ಸ್ತ್ರೀಯೋರ್ವಳು ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಋಜುಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಸಲು ಪಟ್ಟ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಮನಮಿಡಿವಂತೆ ವಿವರಿಸುವ ಕಾದಂಬರಿ.

Additional information

Book No

Moola

Author Name

Published Date

Language

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಹಾಲಿನ ಬಿಂದಿಗೆ (ಕಾದಂಬರಿ)”

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.