ಇತಿಹಾಸ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ

162.00180.00 (-10%)

In stock

162.00180.00 (-10%)

Description

ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಇಪತ್ತನೆಯ ಶತಮಾನದ ಕೊನೆಯ ಎರಡು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಆದ ಪ್ರಗತಿ ದಾಖಲೆಗೆ ಅರ್ಹವಾದದ್ದು. ಈ ಎರಡು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ವೇದಕಾಲೀನ ಸರಸ್ವತೀನದಿಯ ಸಂಶೋಧನೆಯಿಂದ ಉಪಕ್ರಮವಾದ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಹಲವು. ಈ ಇಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಫಲವಾಗಿ ಇತಿಹಾಸಕಾರರಿಗೆ ಸಿಂಧೂಮುದ್ರೆಗಳ ಲಿಪಿಯೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಸಂದಿಗ್ಧ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಆಧಾರಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಅಪಾರ ಹೊಸ ಮಾಹಿತಿಯ ರಾಶಿ ದೊರೆಯಿತು. ವೈದಿಕ-ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಜ್ಞಾನವೂ, ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಭೌತವಿಜ್ಞಾನವೂ ಸಮನ್ವಯಗೊಂಡು ಒಂದು ನೂತನವೂ, ಸಮರ್ಪಕವೂ, ನಿಶಿತವೂ ಆದ ಇತಿಹಾಸ ಸಂಶೋಧನ ಕ್ರಮವು ಲಭಿಸಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಈ ರೀತಿ ಇತಿಹಾಸ ಶೋಧನೆಯ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪಯಣದ ಮುಖ್ಯ ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಬರಹಗಳ  ಮೂಲಕ ಓದುಗರಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಲೇಖಕ ನವರತ್ನ ಎಸ್. ರಾಜಾರಾಂ ‘ಇತಿಹಾಸ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ’ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಸೇಪರ್ಡೆಯಾಗಿರುವ ಲೇಖನಗಳಷ್ಟೂ ‘ಉತ್ಥಾನ’ ಮಾಸಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ 1990ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದವುಗಳು ಎಂಬುದು ವಿಶೇಷ.

Specification

Additional information

book-no

86

isbn

ISBN : 81-7531-026-X

author-name

published-date

2000

language

Kannada

Main Menu

ಇತಿಹಾಸ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ

162.00180.00 (-10%)

Add to Cart