ಜಗಜ್ಜನನಿ ಭಾರತ

55.00

Book Description

ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಆದರ್ಶಗಳ ಮಾಲಿನ್ಯದಿಂದ ತೊಳಲಾಡುತ್ತಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಮನಸ್ಸಿಗೆ, ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದರು ತಮ್ಮ ಸತ್ವಶಾಲಿ ವಿಚಾರಧಾರೆಯ ಮೂಲಕ ನೀಡಿದ ಉಪಶಮನ ಕ್ರಮಗಳು ಹಲವಾರು. ರಾಜಕೀಯ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಅವುಗಳಿಗೆ ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದರು ಸೂಚಿಸಿರುವ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ಪರಿಹಾರೋಪಾಯಗಳೂ ಅನೇಕ. ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲುವ ಈ ಸಂಗ್ರಹ ಓದುಗರ ಸ್ವದೇಶಾಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ತಂದುಕೊಡುವಂತಹದ್ದು.

Additional information

Book No

Author Name

Published Date

Language

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಜಗಜ್ಜನನಿ ಭಾರತ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *