ನಮಗೆ ನಾವೇ ಪರಕೀಯರು

80.00

Book Description

0ಅನ್ಯದೇಶೀಯರೂ ಅನ್ಯಮತಗಳವರೂ ಅನ್ಯೋದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿಯೋ ಸಮಗ್ರಜ್ಞಾನಾಭಾವದಿಂದಲೋ ಭಾರತೀಯ ಪರಂಪರೆಗಳ – ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವನ್ನೂ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನೂ – ಕುರಿತು ನಡೆದಿರುವ ಅಪವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳಿಗೆ ಸಮಥವಾಗಿ ವೈಚಾರಿಕ ಸ್ತರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಬೇಕಾದರೆ ಭಾರತೀಯ ಬೇರುಗಳೊಡನೆ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ದೃಢಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹೀಗಾಗಿ ಕಳೆದ ಇನ್ನೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಬಗೆಗೆ ಬೇರೆಯವರು ನೀಡಿದ ಚಿತ್ರಣಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿಯೇ ನಾವು ಧರ್ಮ-ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದು ಅನ್ಯಧರ್ಮಗಳ ಬಗೆಗೂ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಬಗೆಗೂ ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಮುಖ್ಯವಾದ ಮತ್ತು ಆಗಲೇಬೇಕಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಅನುಗೊಳಿಸಲು ಅವಶ್ಯವಾದ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿರುವ ಇತ್ತೀಚಿನ ಚಿಂತಕರಲ್ಲಿ ಗಣ್ಯರಾದವರು ಮೂಲತಃ ಬೆಂಗಳೂರಿನವರೂ ಕಳೆದ ಮೂರು ದಶಕಗಳಿಂದ ಬೆಲ್ಜಿಯಂನ ಘೆಂಟ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ತತ್ತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರೂ ಆಗಿರುವ ಎಸ್.ಎನ್. ಬಾಲಗಂಗಾಧರ. ಐತಿಹಾಸಿಕ ಆವಶ್ಯಕತೆಯಾದ ಈ ಚಿಂತನ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸದೃಷ್ಟಿಯ ಚಿಂತನೆಗೂ ಭಾರತೀಯ ಹಾಗೂ ಐರೋಪ್ಯ ಧಾರ್ಮಿಕೇತಿಹಾಸ ಪರಾಮರ್ಶನೆಗೂ ಚಾಲನೆ ನೀಡುವ ಆಶಯದಿಂದ ’ನಮಗೆ ನಾವೇ ಪರಕೀಯರು’ಎಂಬ ಈ ಕೃತಿ ಹೊರತರಲಾಗಿದೆ.

Micro-Wrestler Arrested for Possession of Anabolic Steroids top 10 prohormones 2016 Rio Olympics 2016: Tempers flare at the Aquatics Centre as convicted drugs cheat Yulia Efimova returns to the pool

Additional information

Book No

ISBN

Author Name

Published Date

Language

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ನಮಗೆ ನಾವೇ ಪರಕೀಯರು”

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.