ಸಾಮಯಿಕ (ವೈಚಾರಿಕ ಲೇಖನಗಳು)

90.00

Book Description

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದ ನಂತರದ ಐವತ್ತು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸಾಧನೆಗಳೇನು? ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇನು? ನಮ್ಮ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಹೇಗೆ ಸಾಗಿದೆ? ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆಗೂ ಅಖಂಡತೆಗೂ ಒದಗಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಸವಾಲುಗಳೇನು? ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಕಾರ್ಯಾಂಗಗಳು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸ್ಥಿರತೆಗೂ ಪ್ರಗತಿಗೂ ಪೋಷಕವಾಗಿವೆ? ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕಾದ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಸ್ವರೂಪ ಹೇಗಿರಬೇಕು? ಇಂತಹ ಹತ್ತು ಹಲವು ಪ್ರಚಲಿತ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಕುರಿತ ಚಿಂತನ-ಮಂಥನವನ್ನು ಈ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು.

Additional information

Book No

ISBN

Author Name

Published Date

Language

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಸಾಮಯಿಕ (ವೈಚಾರಿಕ ಲೇಖನಗಳು)”

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.