ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ, ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮತ್ತು ಜೀವನಮಾರ್ಗ

Out of stock

Description

ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ತಿರುಳನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮನೋಭಾವ ಇರುವವರಿಗೂ ಮನದಟ್ಟಾಗುವಂತೆ ವಿವರಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜವು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಪಾಯಗಳು, ಸಮಸ್ಯೆಗಳು – ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ, ರಚನಾತ್ಮಕ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

Specification

Additional information

book-no

46

moola

ಸಿ. ರಾಜಗೋಪಾಲಾಚಾರಿ

author-name

published-date

1981

language

Kannada

Main Menu

Placeholder

ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ, ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮತ್ತು ಜೀವನಮಾರ್ಗ