ಪರಿಪ್ರಶ್ನ

Out of stock

Description

ವಿಶಿಷ್ಟ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಧರ್ಮಕ್ಲೇಶಗಳು, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಂದೇಹಗಳು, ಇತಿಹಾಸ-ಪುರಾಣಾದಿ ಪ್ರಸಕ್ತಿಗಳು, ವ್ಯಷ್ಟಿ-ಸಮಷ್ಟಿ, ಜಾತಿ-ಮತ ವಿಷಯಕಗಳ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ, ಆಚಾರ-ಸುಧಾರಣೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ವಿಶ್ವರೂಪ – ಹೀಗೆ ಹತ್ತಾರು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ವಿಷಯಾನುಗುಣವಾಗಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸಿ ಈ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ.

Specification

Additional information

book-no

55

author-name

published-date

1986

language

Kannada

Main Menu

ಪರಿಪ್ರಶ್ನ