ಗುಡ್ ಬೈ ಆಸ್ತ್ಮ

120.00

Book Description

ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಅಸ್ತ್ಮ ಮತ್ತು ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಯ ನಿವಾರಣೆ ಕುರಿತಾಗಿ ಸರ್ವಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗುವಂತೆ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉಸಿರಾಟದ ಅಂಗಗಳ ರಚನೆ, ಅದರ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ, ಅಸ್ತ್ಮದಲ್ಲಿ ಈ ಅಂಗಗಳಲ್ಲುಂಟಾಗುವ ಬದಲಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಈಗ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಚಿಕಿತ್ಸಾಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿ, ಯೋಗ ಈ ರೋಗವನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಎಂತಹ ಮಹತ್ತರವಾದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಬಲ್ಲದೆಂಬುದನ್ನು ಸವಿವರವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

Additional information

Book No

ISBN

Author Name

Published Date

Language

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಗುಡ್ ಬೈ ಆಸ್ತ್ಮ”

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.