ಮುದ್ರಾ ಪ್ರವೇಶ

200.00

Book Description

ಪ್ರಾಣಗಳ ಅಸಮತೋಲನದಿಂದ ಇಂದಿನ ಆಧುನಿಕ ಖಾಯಿಲೆಗಳು (ಅಸ್ತಮಾ, ಡಯಾಬಿಟಿಸ್, ರಕ್ತದ ಒತ್ತಡ, ಹೃದ್ರೋಗಗಳು… ಇತ್ಯಾದಿ) ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಅಸಮತೋಲನವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ ಸಮತೋಲನಕ್ಕೆ ತಂದಾಗ ವ್ಯಾಧಿಗಳು ನಶಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಪ್ರಾಣನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಿರುವ ಸುಲಭ ಸಾಧನವೇ ಮುದ್ರೆಗಳು.

ಈ ಮುದ್ರೆಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲು ನೆರವಾಗುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಯೋಗಮುದ್ರಾ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹಾಗೂ ಮುದ್ರೆಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಸಿಸುವ ಕ್ರಮವನ್ನು ಈ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

Additional information

Book No

ISBN

Author Name

Published Date

Language

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಮುದ್ರಾ ಪ್ರವೇಶ”

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.