ಪ್ರೇರಕ ಪತ್ರಗಳು

40.00

Out of stock

Book Description

ಪತ್ರವು ವ್ಯಕ್ತಿ-ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧನ. ಕಾಲವನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿ ಕೆಲವು ಪತ್ರಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಚಿರಂತನ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡಬಲ್ಲಂಥವಾಗಿವೆ. ಅಂಥ ಕೆಲವು ಪತ್ರಗಳು ಹಾಗೂ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪತ್ರಗಳು ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿವೆ.

Additional information

Book No

ISBN

Author Name

Published Date

Language

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಪ್ರೇರಕ ಪತ್ರಗಳು”

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.