ಪ್ರೇರಕ ಪತ್ರಗಳು

40.00

Out of stock

Compare

40.00

Description

ಪತ್ರವು ವ್ಯಕ್ತಿ-ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧನ. ಕಾಲವನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿ ಕೆಲವು ಪತ್ರಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಚಿರಂತನ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡಬಲ್ಲಂಥವಾಗಿವೆ. ಅಂಥ ಕೆಲವು ಪತ್ರಗಳು ಹಾಗೂ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪತ್ರಗಳು ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿವೆ.

Specification

Additional information

book-no

51

isbn

81-86595-28-7

author-name

published-date

2001

language

Kannada

Main Menu

ಪ್ರೇರಕ ಪತ್ರಗಳು

40.00