ಸ್ವದೇಶಿ ಜಾಗೃತಿ

35.00

Book Description

ನಮ್ಮ ನಾಗರಿಕತೆ, ರಾಜಕೀಯ, ಆರ್ಥಿಕತೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ಶೈಲಿ – ಇವು ಇಂದು ಪರಸ್ಪರ ವಿಮುಖಗೊಂಡಿವೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಆಯಾಮಗಳ ನಡುವೆ ಸೂತ್ರಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ತರಬಲ್ಲದ್ದು ಸ್ವದೇಶೀ ಚಿಂತನೆ, ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ಜೀವನಶೈಲಿ. ಈ ಭದ್ರ ಬುನಾದಿ ಇದ್ದದ್ದರಿಂದಲೇ ರಾಜಕೀಯ ದಾಸ್ಯವಿದ್ದಾಗಲೂ ಭಾರತದ ಸಮಾಜ ಗಣನೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದದ್ದು. ಹೀಗೆ ಸ್ವದೇಶೀ ಚಿಂತನೆ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ತಳಹದಿ ಪಡೆದದ್ದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಇತಿಹಾಸಸಿದ್ಧವೂ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಇದರ ಆಚರಣೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಸುಪ್ತಶಕ್ತಿಗೆ ಚೇತರಿಕೆ ನೀಡಲು ಇಂದು ಬೇಕಾಗಿದೆ – ಸ್ವದೇಶೀ ಜಾಗರಣ.

Additional information

Book No

Author Name

Published Date

Language

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಸ್ವದೇಶಿ ಜಾಗೃತಿ”

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.