ಸಫಲ ಜೀವನ ಸೋಪಾನ

60.00

Book Description

ಶಿಕ್ಷಣ ಮೊದಲಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಈಗೀಗ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಗೊಂದಲಮಯ ವಾತಾವರಣ ಹರಡಿದೆ. ವಿದ್ಯೆಯ ಕಲಿಕೆ, ಆ0ತರಿಕ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳ ಪೋಷಣೆ – ಈ ಎರಡೂ ಈಗಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸೊರಗಿವೆ ಎಂದು ಬಹುಮಂದಿಯ ಅನಿಸಿಕೆ. ಈ ಪರಿಸರದಲ್ಲೂ ಉದಾತ್ತ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವ ಒಂದು ವರ್ಗ ತರುಣ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಯೆಂಬುದೂ ನಿಜವೇ. ಇಂಥವರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಬರೆದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಾಸ ಪ್ರಬಂಧಗಳೇ – ’ಸಫಲ ಜೀವನ ಸೋಪಾನ’.

Additional information

Book No

ISBN

Author Name

Language

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಸಫಲ ಜೀವನ ಸೋಪಾನ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *