ತಿಳಿವು-ಗೆಲವು

75.00

Book Description

ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಬಾರದ, ತೀರ ಸಾಮಾನ್ಯವೆನಿಸುವ ಅಂಶಗಳನ್ನೇ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಮಹತ್ತ್ವವನ್ನೂ ಅರ್ಥವಿಸ್ತಾರವನ್ನೂ ರಾಮಗೋಪಾಲನ್ ಅವರು, ತಮ್ಮ ಆಳವೂ ವಿಶಾಲವೂ ಆದ ಜೀವನಾನುಭವ, ಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಎಳೆಯರಿಗೂ ತಿಳಿಯುವಂಥ ಸರಳ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ವಿಚಾರಗಳು ಎಷ್ಟು ಉನ್ನತವೋ ಅಷ್ಟೆ ಮುಕ್ತ; ಎಷ್ಟು ಉದಾತ್ತವೋ ಅಷ್ಟೇ ಉಪಯುಕ್ತ.

Additional information

Book No

ISBN

Moola

Author Name

Language

1 review for ತಿಳಿವು-ಗೆಲವು

  1. Veeresh S

    Very good

Add a review

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.