ಜೆ.ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಅಯ್ಯರ್

15.00

Book Description

ಹಿಂದೂ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಸ್ಥಾಪಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಹಲವು ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಚೇತನವಾಗಿದ್ದರು. ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿರುವುದು ದೇಶದ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ ಎಂದು ನಂಬಿದ್ದ ಇವರು ನಿರ್ಭಯವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡರು, ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ನಡೆಸಿದ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರು. ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ರೂಪಿಸಿದರು.

Additional information

Book No

Author Name

Published Date

Language

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಜೆ.ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಅಯ್ಯರ್”

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.