ಕೇಶವ ಬಲಿರಾಮ ಹೆಡಗೆವಾರ್

15.00

Book Description

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂಸೇವಕ ಸಂಘದ ಸ್ಥಾಪಕರು. ಜಾತಿಮತಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಮರೆತು ಎಲ್ಲರೂ ದೇಶಸೇವೆಗೆ ಮುಡಿಪಾಗಬೇಕೆಂದು ಅವರ ಬಯಕೆ. ಅವರೇ ಈ ಸರ್ವಾರ್ಪಣಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ಪಂಕ್ತಿ. ಸರಳ, ಸ್ನೇಹಮಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ.

Additional information

Book No

Author Name

Published Date

Language

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಕೇಶವ ಬಲಿರಾಮ ಹೆಡಗೆವಾರ್”

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.