ಮುದವೀಡು ಕೃಷ್ಣರಾವ್

15.00

Book Description

ಗಂಡುಗಲಿ ಎನಿಸಿಕೊಂಡ ಕೃಷ್ೞರಾಯರು ತಮ್ಮ ಧರ್ಮ, ಭಾಷೆ, ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಆಳವಾದ ಅಭಿಮಾನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡವರು. ಆದರೆ ಅವರ ಅಭಿಮಾನ ಎಂದೂ ದುರಭಿಮಾನವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ಭಾಷಣ ಕೇಳುವವರನ್ನು ರೋಮಾಂಚನಗೊಳಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಧೀರ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಿ. ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸೆರೆಮನೆ ಸೇರಿದರು. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ, ಅಂತಃಕರಣಗಳ ಸಂಗಮ.

Denise Betsema’s Urine B Sample Tests Positive cheap steroids pills for sale Turinabol

Additional information

Book No

Author Name

Published Date

Language

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಮುದವೀಡು ಕೃಷ್ಣರಾವ್”

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.