ನಾರಾಯಣ ಮಲ್ಲಾರ್ ಜೋಷಿ

14.00

Book Description

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುವ ನಾಯಕರು ವಿರಳವಾಗಿದ್ದಾಗ ಹಿರಿಯ ಹೊಣೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತರು. ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಹಲವು ರೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರಮಿಸಿದರು. ನಿಷ್ಠ ದೇಶಸೇವಕರು.

Additional information

Book No

Author Name

Published Date

Language

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ನಾರಾಯಣ ಮಲ್ಲಾರ್ ಜೋಷಿ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *