ನಾರಾಯಣ ಮಲ್ಲಾರ್ ಜೋಷಿ

15.00

In stock

15.00

Description

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುವ ನಾಯಕರು ವಿರಳವಾಗಿದ್ದಾಗ ಹಿರಿಯ ಹೊಣೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತರು. ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಹಲವು ರೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರಮಿಸಿದರು. ನಿಷ್ಠ ದೇಶಸೇವಕರು.

Specification

Additional information

book-no

461

author-name

published-date

1980

language

Kannada

Main Menu

ನಾರಾಯಣ ಮಲ್ಲಾರ್ ಜೋಷಿ

15.00

Add to Cart