ಪಟ್ಟಾಭಿ ಸೀತಾರಾಮಯ್ಯ

15.00

Book Description

ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶವು ಭಾರತಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಪದವಿಗೆ ಆಶಿಸದೆ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ದುಡಿದರು. ಪರದೇಶಕ್ಕೆ ಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಹಣದ ಹೊಳೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಹಲವು ರಚನಾತ್ಮಕ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಮಾಡಿದರು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಐವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಬರೆದಿಟ್ಟ ಸಾಧನೆ ಇವರದು.

Warning as number of steroids seized surges 300% testosterone enanthate powder legal It’s time for Jon Jones to go away after another failed drug test

Additional information

Book No

Author Name

Published Date

Language

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಪಟ್ಟಾಭಿ ಸೀತಾರಾಮಯ್ಯ”

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.