ಮಹಾದೇವ ಗೋವಿಂದ ರಾನಡೆ

15.00

Book Description

ಶ್ರದ್ಧೆಯೇ ಮೂರ್ತಿ ತಾಳಿ ಬಂದಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ. ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾಗಿ ನ್ಯಾಯ ಒಂದಕ್ಕೇ ನಿಷ್ಠೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿರುವವರು ದೇಶಭಕ್ತಿಯ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದರೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಗೆಳೆಯರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರೂ ದೇಶಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದರು. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿನ ಅನ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತುಹಾಕಲು ಶ್ರಮಿಸಿದರು. ಭಾರತದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಾಯಕ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಗೋಖಲೆಯವರ ಗುರು. buy testex elmu prolongatum 250mgml 1 ampoule uk

Additional information

Book No

Author Name

Published Date

Language

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಮಹಾದೇವ ಗೋವಿಂದ ರಾನಡೆ”

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.