299

ಎಸ್.ಸತ್ಯಮೂರ್ತಿ

₹14.00

Book Description

ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಧೀರರು. ಇಂಗ್ಲೀಷರ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಬೇಕೆಂದು ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷರ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು. ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸೆರೆಮನೆ ಸೇರಿದರು. ನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಸಲ್ಲಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಹಿರಿಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷವೇ ಕೊಡದಿದ್ದರೂ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಬಿಡದೆ ಸಾಯುವವರೆಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಷ್ಠರು. ಅಸಾಧಾರಣ ವಾಗ್ಮಿಗಳು. ಕಾರ್ಯಪಟು.

Additional Information

Book No

299

Author Name

ಆರ್.ಗೋಪಾಲನ್

Published Date

1980

Language

Kannada

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಎಸ್.ಸತ್ಯಮೂರ್ತಿ”