ಅಹಲ್ಯಬಾಯಿ ಹೋಳ್ಕರ್

15.00

Book Description

ಭಾರತದ ವೀರ ಮಹಿಳೆಯರ ಪಂಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗುವ ರಾಣಿ. ಸಾಮಾನ್ಯರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ರಾಣಿಯಾದಳು. ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ತನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರ ಸಾವನ್ನು ಕಂಡಳು, ಶತ್ರುಗಳ ಆಕ್ರಮಣವನ್ನು ಎದುರಿಸಿದಳು. ಎಲ್ಲ ದುಃಖ, ಆಪತ್ತುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದಳು. ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ತಾಯಿಯಾದಳು.

Additional information

Book No

Author Name

Published Date

Language

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಅಹಲ್ಯಬಾಯಿ ಹೋಳ್ಕರ್”

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.