ಕಮಲಾ ನೆಹರು

15.00

Book Description

ಮೂವತ್ತೇಳು ವರ್ಷಗಳ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ನರಳಿದರೂ ನಾಡಿಗಾಗಿ ಸವೆದ ಧೀರೆ. ಜವಾಹರಲೆಲರ ಹೆಂಡತಿ, ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯವರ ತಾಯಿ. ಸೌಮ್ಯಮುಖ, ಮೃದು ಮಾತು, ಕರುಣೆಯ ಸ್ವಭಾವ; ಆದರೆ ವಜ್ರ ಸಂಕಲ್ಪ; ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ, ಜನತೆಗಾಗಿ ಬಾಳಿದ ಚೇತನ.

Additional information

Book No

Author Name

Published Date

Language

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಕಮಲಾ ನೆಹರು”

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.