ಭದ್ರಾಚಲ ರಾಮದಾಸರು

15.00

In stock

Compare

15.00

Description

ಶ್ರೀರಾಮನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಳನ್ನು ಸಾರ್ಥಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಭಕ್ತಶ್ರೇಷ್ಠ. ಜಾತಿಮತಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಡದೆ ಹಿರಿಮೆಗೆ ತಲೆಬಾಗಿದ ಹಿರಿಯ ಜೀವ. ರಾಮನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆಮನೆ ಕಂಡು ರಾಮನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಪಡೆದ ಧನ್ಯ.

Specification

Additional information

book-no

275

author-name

published-date

1979

language

Kannada

Main Menu

ಭದ್ರಾಚಲ ರಾಮದಾಸರು

15.00

Add to Cart