ಸದಾಶಿವ ಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರ

14.00

Book Description

ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಾಗ್ಗೇಯಕಾರರು. ಯೋಗಿಗಳಾಗಿ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿ ಬದುಕಿದ ಮಹಾeನಿಗಳು. ಭಜರೇ ಗೋಪಾಲಂ ಮಾನಸ ಸಂಚರರೆ ಗಾಯಕಿ ವನಮಾಲಿ ಮೊದಲೆದ ರಚನೆಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿವೆ.

Additional information

Book No

Author Name

Published Date

Language

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಸದಾಶಿವ ಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *