ಅಶುತೋಷ ಮುಖರ್ಜಿ

14.00

Book Description

ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ದಕ್ಷ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಣ ಭಾವದಿಂದ ದುಡಿದ ಉಪಕುಲಪತಿಗಳು. ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರ ಆತ್ಮಗೌರವಕ್ಕೆ ಕುಂದಿಲ್ಲದಂತೆ ನಡೆದುಕೊಂಡವರು. ಕಲ್ಕತ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಕ್ಕೆ ಇವರ ಸೇವೆ ಅಮೂಲ್ಯ.

Additional information

Book No

Author Name

Published Date

Language

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಅಶುತೋಷ ಮುಖರ್ಜಿ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *