ದ್ವಾರಂ ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿ ನಾಯುಡು

15.00

Book Description

ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪಿಟೀಲು ವಿದ್ವಾಂಸರು. ಸಂಗೀತವನ್ನು ಭಗವಂತನ ಆರಾಧನೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದರು. ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತದ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಸೊಗಸಾಗಿ ತಿಳಿದವರು, ಆದರೂ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಅವರ ವಿನಯ ಅವರ ವಿದ್ವತ್ತಿನಷ್ಟೆ ಹಿರಿದು.

Additional information

Book No

Author Name

Published Date

Language

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ದ್ವಾರಂ ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿ ನಾಯುಡು”

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.