ದ್ವಾರಂ ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿ ನಾಯುಡು

15.00

In stock

15.00

Description

ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪಿಟೀಲು ವಿದ್ವಾಂಸರು. ಸಂಗೀತವನ್ನು ಭಗವಂತನ ಆರಾಧನೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದರು. ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತದ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಸೊಗಸಾಗಿ ತಿಳಿದವರು, ಆದರೂ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಅವರ ವಿನಯ ಅವರ ವಿದ್ವತ್ತಿನಷ್ಟೆ ಹಿರಿದು.

Specification

Additional information

book-no

485

author-name

published-date

1976

language

Kannada

Main Menu

ದ್ವಾರಂ ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿ ನಾಯುಡು

15.00

Add to Cart