ಹರಿಹರ

14.00

Book Description

ಕನ್ನಡ ಕವಿ. ರಾಜನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು ಸಂಸಾರದ ತೊಳಲೆಟಕ್ಕೆ, ರಾಜನ ಸೇವೆಯ ದೈನ್ಯಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬೇಸರಿಸಿ ದೂರನಾದ. ವಿರೂಪಾಕ್ಷನಿಗೇ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಮಾರಿಕೊಂಡವನೆಂದು ಅವನ ಸೇವಕನಾಗಿ ಬಾಳಿದ. ಭಕ್ತಿಯ ಆನಂದವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ, ಭಕ್ತರ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನು ಸುಂದರವಾದ ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿಸಿದ.

Additional information

Book No

Author Name

Published Date

Language

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಹರಿಹರ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *