ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು

14.00

Book Description

ಸುಲಭವಾದ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನೂ ನೀತಿಯನ್ನೂ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿದ ಹರಿದಾಸರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ವಿದ್ಯೆಯ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಮೆರೆದ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚಾರ್ಯರು ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿತು ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರಾದರು. ದೇವರಿಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಬಾಳಿದರು.

Additional information

Book No

Author Name

Published Date

Language

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು”

Your email address will not be published. Required fields are marked *