ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು

15.00

In stock

15.00

Description

ಸುಲಭವಾದ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನೂ ನೀತಿಯನ್ನೂ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿದ ಹರಿದಾಸರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ವಿದ್ಯೆಯ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಮೆರೆದ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚಾರ್ಯರು ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿತು ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರಾದರು. ದೇವರಿಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಬಾಳಿದರು.

Specification

Additional information

book-no

399

author-name

published-date

1978

language

Kannada

Main Menu

ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು

15.00

Add to Cart