ಮೋಳಿಗೆ ಮಾರಯ್ಯ

14.00

Book Description

ರಾಜನಾಗಿದ್ದವನು ಪದವಿ ಐಶ್ವರ್ಯಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಶಿವಶರಣನಾದ. ಸೌದೆ ಕಡಿದು ಜೀವನ ನಡೆಸಿದ. ತನ್ನ ನಿಶ್ಚಲ ಶಿವಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಿದ.

Additional information

Book No

Author Name

Published Date

Language

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಮೋಳಿಗೆ ಮಾರಯ್ಯ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *