ಮುತಸ್ವಾಮಿ ದೀಕ್ಷಿತರು

14.00

Book Description

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತದ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ’ವಾತಾಪಿ ಗಣಪತಿಂ’ ಮೊದಲೆದ ಸುಂದರ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದರು. ನಾನು ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬಡತನದಲ್ಲಿಯೇ ಬಾಳಿದರು. ಹಿರಿಯ ವಾಗ್ಗೇಯಕಾರರು, ಉದಾತ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅವರ ಬದುಕು ಸುಂದರ, ಸಾವು ಸುಂದರ, ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ನೆನಪುಗಳು ರಚನೆಗಳೂ ಸುಂದರ.

Additional information

Book No

Author Name

Published Date

Language

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಮುತಸ್ವಾಮಿ ದೀಕ್ಷಿತರು”

Your email address will not be published. Required fields are marked *