ಪಾಪನಾಶಂ ಶಿವನ್

15.00

In stock

15.00

Description

ಈ ಶತಮಾನದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಂಗೀತಗಾರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಸ್ವತಃ ಸುಂದರವಾದ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದರು. ಬಹು ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಯವನ್ನೂ ಯೌವನದ ಪ್ರಾರಂಭದ ವರ್ಷಗಳನ್ನೂ ಕಳೆದರು. ಗಾಢವಾದ ದೈವಭಕ್ತಿ ಅವರ ಹಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಶಬ್ದಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮೈತಾಳಿದೆ.

Specification

Additional information

book-no

416

author-name

published-date

1978

language

Kannada

Main Menu

ಪಾಪನಾಶಂ ಶಿವನ್

15.00

Add to Cart