ಪಾಪನಾಶಂ ಶಿವನ್

14.00

Book Description

ಈ ಶತಮಾನದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಂಗೀತಗಾರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಸ್ವತಃ ಸುಂದರವಾದ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದರು. ಬಹು ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಯವನ್ನೂ ಯೌವನದ ಪ್ರಾರಂಭದ ವರ್ಷಗಳನ್ನೂ ಕಳೆದರು. ಗಾಢವಾದ ದೈವಭಕ್ತಿ ಅವರ ಹಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಶಬ್ದಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮೈತಾಳಿದೆ.

Additional information

Book No

Author Name

Published Date

Language

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಪಾಪನಾಶಂ ಶಿವನ್”

Your email address will not be published. Required fields are marked *