ಷಡಕ್ಷರದೇವ

15.00

Book Description

ಕನ್ನಡದ ಹಿರಿಯ ಕವಿಗಳ ಪಂಕ್ತಿಗೆ ಸೇರಿದವನು. ಶಿವನನ್ನೂ ಶಿವಶರಣರನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನೂ ಹೊಗಳುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಈತನದು. ಶಿವಭಕ್ತಿಯ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯ ಸ್ವಭಾವ ಎಷ್ಟು ಉನ್ನತಮಟ್ಟವನ್ನು ಮುಟ್ಟಬಲ್ಲುದು ಎಂಬುದನ್ನೂ ಚಿತ್ರಿಸಿದ.

Additional information

Book No

Author Name

Published Date

Language

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಷಡಕ್ಷರದೇವ”

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.