ಟೈಗರ್ ವರದಾಚಾರ್

15.00

Book Description

ಹಿರಿಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತಗಾರರು. ವಿಶಿಷ್ಠ ಪ್ರತಿಭಾವಂತರಾದ ಆಚಾರ್ಯರು. ಸರಳ ಸ್ವಭಾವದವರು. ಅಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ ಹಲವು ಕಿರಿಯರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿದರು.

Additional information

Book No

Author Name

Published Date

Language

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಟೈಗರ್ ವರದಾಚಾರ್”

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.