ವೀಣೆ ವೆಂಕಟಗಿರಿಯಪ್ಪ

15.00

Book Description

ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವೀಣಾವಾದಕರು. ವೀಣೆ ಶೇಷಣ್ಣನವರ ಶಿಷ್ಯರು. ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಸಂಗೀತದ ಮೇಲೆಯೂ ಪ್ರಭುತ್ವ ಗಳಿಸಿದರು. ನೂರಾರು ಮಂದಿಗೆ ವಿದ್ಯಾದಾನ ಮಾಡಿದರು. ಸರಳವಾದ, ಉದಾರವಾದ ಸ್ವಭಾವ. ಇತರರ ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನು ಮನಸಾರ ಮೆಚ್ಚುವ ಹೃದಯವೈಶಾಲ್ಯ.

Additional information

Book No

Author Name

Published Date

Language

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ವೀಣೆ ವೆಂಕಟಗಿರಿಯಪ್ಪ”

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.